Zasady prowadzenia ewidencji uproszczonej

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pośrednictwem urządzenia internetowego w kwestii kasy fiskalnej w roku dwa tysiące siedemnastym będzie działał się wszystkich przedsiębiorców prowadzących kampanię gospodarczą i oferujących nasze nieruchomość także pomoce podmiotom bez zarejestrowanej działalności finansowej i dla rolników ryczałtowych. Nowości w walutach fiskalnych dostarczane są stopniowo.

W roku dwutysięcznym piętnastym ustawodawca zniósł przysługujące podmiotom gospodarczym zrezygnowanie z obowiązku prowadzania ewidencji elektronicznej podmiotom, wśród których zauważył rażące naruszenia przepisów. Naruszenia te zajmowały głównie zaniżania faktycznego obrotu tytułem prowadzonej kampanie tak, by zmieścić się w zasięgu dwudziestu tysięcy obrotu, w przypadku którego nie następował obowiązek prowadzenia ewidencji szczęść i usług za pomocą kasy posnet oraz płacenia za jej pośrednictwem paragonów. Branżami, które najczęściej dopuszczały się tego gatunku przewinienia zdaniem Ministerstwa Finansów były warsztaty samochodowe, stacje diagnostyczne pojazdów, lekarze, dentyści, fryzjerzy oraz stołówki zwracane na polach placówek oświatowych i przez te pozycje zarządzane. Ustawodawca twierdzi także, iż ewidencjonowanie obrotów od wszystkich podmiotów gospodarczych świadczących usługi na pracę konsumentów bez zarejestrowanej działalności finansowej i dla rolników ryczałtowych będzie znacznym krokiem w końcu zwiększenia transparentności i atrakcyjności na targu i dodatkowo umożliwienia skuteczniejszego i lepszego dochodzenia swoich praw przed sądem konsumenckim. Razem z wyjątkiem czwartym rozporządzenia o jakim mowa, placówki wykonujące usługi na rzecz wymiany opon, badań i przeglądów technicznych i doradcy podatkowi, fryzjerzy i kosmetolodzy zobowiązani zostali do szybkiej instalacji kasy fiskalnej wraz z dniem pierwszego stycznia dwutysięcznego siedemnastego roku. W nowych przypadkach przedsiębiorcy nieobjęci przepisami specjalnym mają czas mający równe dwa miesiące od czasu przekroczenia limitu dwudziestu tysięcy dobrych na zainstalowanie kasy fiskalnej.