Zasady bezpieczenstwa miksera

http://www.terapeuta-krakow.pl/Psycholog, psychoterapeuta, psychoterapia Kraków

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w obrębie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z informacją ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, jakie muszą spełnić produkty używane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie każde dania skończone na placu Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić współpracę z informacją ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a jeszcze zastosowaną konstrukcję. Urządzenia realizujące tą radę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla danego produktu odpowiedzialny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wykorzystywanymi w przemyśle. Głównie służą do przechowywania drobnych cząstek pyłów. Między innymi polecane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze bierze się i przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności artykułów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W porządku takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest odpowiednie urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji winnym istnieć i zawarte następujące informacje: rodzina i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do warunków konkretnego biura i nakładać na wagę jego danych finansowych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w przyrównaniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.