Zamkniecie firmy remanent likwidacyjny

W sukcesie gdy chcemy zlikwidować działalność gospodarczą albo zamknąć oddział, musimy zająć się nie tylko sprawami związanymi głównie z pracą, ale i kasą fiskalną. Nie wolno ot oczywiście o niej zapomnieć, mimo iż traktujemy ją jako szpiega, który poszukuje nasz obrót gotówką i która dostarczy wszelkim danych Urzędowi Skarbowemu, gdy zajdzie taka problem.

Kasa fiskalna i skończenie działalności? To wydarzenie stawia sobie tak wielu przedsiębiorców. Zakres obowiązków podatnika jest przewidziany w Prawu Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w kwestii kas rejestrujących. Nawiasem mówiąc, przepisy regulują cały cykl życia kasy fiskalnej, nawet z elementu jej stanięcia u producenta. Regulują same proces dostawy i serwisowania takiej kasy. A zatem w zasadę rozporządzenia musimy: wykonać raport dobowy i fiskalny okresowy, w momencie 7 dni od zakończenia pracy kasy fiskalnej musimy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dzieło odczytu pamięci kasy fiskalnej. Musimy te złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wyrejestrowanie kasy z ewidencji. Na indywidualny koniec, przy pomocy serwisanta, dokonujemy odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy. Należy spełnić obecnego w obecności pracownika urzędu skarbowego. Rozporządzenie stawia na nas obowiązek sporządzenia protokołu odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej. Jak widać się domyślasz, raporty noszą na planie porównanie tego, co stało odczytane z kasy z ostatnim, co dawał w deklaracjach miesięcznych czy kwartalnych. By zapobiec niezbyt miłej sytuacji doskonałym planem będzie wydrukowanie raportu za okres sprzedaży, który porównasz ze bliskimi deklaracjami VAT. Będziesz uważał nadzieję nanieść korektę, jeśli popełniłeś gdzieś błąd. Warto też dodać, że przy składaniu wniosku do naczelnika urzędu o dokonaniu odczytu pamięci fiskalnej podajemy informację, lub jako podatnik korzystaliśmy z pomoce na kwotę fiskalną. Musimy jeszcze wypełnić deklarację odnośnie użytkowania kasy. Jeśli kasa była brana krócej niż 3 lata, musimy wtedy dokonać zwrotu ulgi, z jakiej użyli przy zakupie kasy fiskalnej. Jak widzisz, zakończenie akcje i kasy finansowej to znaczne przedsięwzięcie, którego będziesz wymagał się podjąć. Jeśli zakończenie pracy, oraz tym jednym zlikwidowanie kasy fiskalnej, wystąpiło w ciągu krótszym niż 3 lata - będziemy wymagali oddać ulgę, którą otrzymali na kasę fiskalną.