Zamkniecie dzialalnosci i otwarcie nowej

W przypadku jak chcemy zlikwidować działalność gospodarczą albo zamknąć oddział, musimy zająć się nie tylko kwestiami związanymi często z działalnością, lecz także kasą fiskalną. Nie wolno ot oczywiście o niej zapomnieć, mimo iż uważamy ją jako szpiega, który sprawdza nasz obrót gotówką a jaka da wszelkim danych Urzędowi Skarbowemu, gdy zajdzie taka problem.

Kasa fiskalna a zakończenie prace? To pytanie zadaje sobie pewnie wielu przedsiębiorców. Zakres obowiązków podatnika jest założony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w istocie kas rejestrujących. Nawiasem mówiąc, przepisy regulują cały etap życia kasy fiskalnej, nawet z etapu jej stanięcia u producenta. Regulują same proces dostawy i serwisowania takiej kasy. A wtedy w sprawę rozporządzenia musimy: wykonać raport dobowy i fiskalny okresowy, w czasie 7 dni od zakończenia pracy kasy fiskalnej musimy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dzieło odczytu pamięci kasy fiskalnej. Musimy te zwrócić wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wyrejestrowanie kasy z ewidencji. Na sam koniec, przy pomocy serwisanta, dokonujemy odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały czas pracy kasy. Należy stworzyć tego w obecności pracownika urzędu skarbowego. Rozporządzenie umieszcza na nas obowiązek sporządzenia protokołu odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej.
Jak że się domyślasz, raporty uważają na planie porównanie tego, co zostało odczytane z kasy spośród obecnym, co oferował w deklaracjach miesięcznych lub kwartalnych. Aby zapobiec niezbyt dobrej sytuacji świetnym projektem będzie wydrukowanie raportu za czas sprzedaży, który zestawisz ze bliskimi deklaracjami VAT. Będziesz posiadał szansę nanieść korektę, jeśli popełniłeś gdzieś błąd.
Warto też wspomnieć, że przy tworzeniu wniosku do naczelnika urzędu o dziele odczytu pamięci fiskalnej podajemy informację, czy jako podatnik czerpali z zniżki na kwotę fiskalną. Musimy same wypełnić deklarację odnośnie użytkowania kasy. Jeśli kwota była wykorzystywana krócej niż 3 lata, musimy to dokonać zwrotu ulgi, z jakiej skorzystaliśmy przy zakupie kasy fiskalnej.
Jak widzisz, zakończenie energii i kasy finansowej to ogromne przedsiębiorstwo, którego będziesz wymagał się podjąć. Jeśli zakończenie prace, i tym samym zlikwidowanie kasy fiskalnej, nastąpiło w okresie gorszym niż 3 lata – będziemy musieli oddać ulgę, którą wzięli na kwotę fiskalną.