Wybrane problemy bezpieczenstwa andrzej urbanek

Zagrożenie wybuchem w miejscu pracy bądź nowych pomieszczeniach popularnych jest rzeczą, która nie może stanowić bagatelizowana. Prawo budowlane wymaga szeregu zabezpieczeń przeciwwybuchowych w takich znaczeniach oraz niestosowanie się do niego pewno istnieć podstawą poważnej tragedii. Miejsca o określonym narażeniu na możliwość eksplozji to rozmaite domy i hale produkcyjne. Jest tam wszystko, czego potrzeba aby doszło do nieszczęścia: widoczne są palne gazy przetrzymywane z butlach o dużych pojemnościach, źródła ognia, nierzadko niedostateczna wentylacja. Wszystko to służy możliwości wystąpienia eksplozji.

W środowiskach opisanych powyżej należy stosować dodatkowe środki ostrożności. Bardzo istotne są regularne audyty organizacji i wynoszenie wszelkich skaz na bieżąco. Jeżeli na przykład zużyte zostaną szczotki w napędzie elektrycznym, zajdzie w nim ogromne iskrzenie, kilkunastokrotnie dłuższe niż przy codziennej pracy. Do explosion safety zaliczamy również szczegółową kontrolę wszystkich butli i pojemników zawierających łatwopalne alkohole i substancje. Nieszczelna butla z wybuchowym gazem mogłaby znacznie szybko napełnić nim umieszczenie na tyle, że doszłoby do wybuchu. Mimo, że gazy najczęściej muszą zostać połączone z powietrzem w znacznym stężeniu żebym mogło uzyskać do eksplozji, to nadal nie wolno tego przedmiotu bagatelizować.

Inna kwestia w zabezpieczeniu to wiązanie specjalnych opraw oświetleniowych, a ponadto włączników światła. Każde zapalenie oświetlenia powoduje przeskok iskry w wyłączniku, na wynik zwiększonego poboru prądu przez lampę w decydującej fazie jej działalności. Dotyczy to także lamp żarowych kiedy również świetlówek. Taka iskra to dosyć dużo, żeby w obecności palnego gazu zainicjować wybuch. Stosowanie specjalnych przeciwwybuchowych opraw i przełączników znacznie zmniejsza to ryzyko, ale zawsze najważniejszym jest kwestia bezpiecznego przechowywania alkoholi i substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.