Uziemienia urzadzen elektroenergetycznych

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na obniżeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na produkt przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej kojarzy się go w rozmiarze transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może zawierać nową forma. Najlżejsze i najmniej skomplikowane modele oddają się z zacisku uziemiającego też z przewodu. Bardziej mocne i zwiększone technologicznie są wyposazone w porządek kontroli stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest dozowanie lub transport produktu, wtedy gdy uziemienie zostało w odpowiedni sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są przydatne w ciągu załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

ghg 960Zobacz opis w pdf

W produkcie napełniania lub opróżniania zbiorników o nowej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstawania potrafi istnieć ponad mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub rozdzielanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie zależna od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W produktu bezpośredniego i szybkiego związku z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie pewny w strukturze iskry. Brak opiece nad rozładowaniem iskrowym może prowadzić zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co oznacza eksplozję lub zły wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.