Usuwanie zanieczyszczen magnetycznych

Filtry magnetyczne to jedne z najbardziej popularnych, a zarazem najbardziej skutecznych urządzeń, których podstawowym zadaniem jest przede wszystkim usuwanie tlenków stali oraz wszelkich innych zanieczyszczeń magnetycznych. Omawiane zanieczyszczenia wychwytywane i usuwane są przede wszystkim z obiegów hydraulicznych. Wśród zanieczyszczeń, filtry magnetyczne usuwają w głównej mierze produkty korozji żelaza.


Dzięki filtrowi magnetycznemu ciecz przepływająca w układzie hydraulicznym podlega oddziaływaniu pola magnetycznego, a cząstki zanieczyszczeń, które znajdują się w tej cieczy wynajdywane są przez pułapkę filtra. Omawiana pułapka utrzymuje wyłapane cząstki w polu magnetycznym.
Szczególnym rodzajem filtra magnetycznego jest między innymi separator magnetyczny. Charakteryzuje się bardzo prostą budową oraz łatwością obsługi.
Filtry magnetyczne mają bardzo szerokie zastosowanie. W głównej mierze pełnią rolę filtrów zabezpieczających/ochronnych. Zapewniają przede wszystkim czystość materiału oraz ochronę dla urządzeń przetwórczych oraz płynnych linii.
Filtry magnetyczne w zasadzie stosowane są wszędzie tam, gdzie niezbędne jest oczyszczanie cieczy albo gazów z bardzo dużego zanieczyszczenia cząstkami magnetycznymi.
Filtry magnetyczne wyłapują zanieczyszczenia nie tylko w wodzie. Mogą je znaleźć także w powietrzu, innych gazach czy cieczach takich jak ciecze chłodzące, myjące, benzyna, oleje smarujące, oleje napędowe, oleje hydrauliczne. Mają szerokie zastosowanie w przetwórstwie spożywczym.
Zastanawiając się nad wyborem odpowiedniego filtra, należy mieć na uwadze rodzaj, a także strumień cieczy w obiegu. Pod uwagę należy brać także agresywność chemiczną cieczy. Na uwagę zasługuje także ilość przewidywanych zanieczyszczeń, a znaczenie ma typ i wielkość przyłączy.
Filtr magnetyczny może pozwolić zminimalizować koszty produkcji przy jednoczesnej poprawie jakości wyrobów. Stanowią odpowiednią alternatywę dla standardowych filtrów. Filtry magnetyczne wykorzystuje się w bardzo szerokim zakresie natężenia przepływu cieczy.
Filtry magnetyczne posiadają możliwość wykrywania jak najmniejszych cząstek. Można je stosować zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z filtrami membranowymi. Pozwalają na zmniejszenie kosztów eksploatacji, a także są ekologiczne. Ich koszt zakupu jest dość wysoki, ale szybko można go zrekompensować niskimi kosztami eksploatacji.