Transport roweru metrem

Zapłodnienie pozaustrojowe to technologia wspomagania rozrodu i objawowego leczenia niepłodności. ART (ang. Assisted Reproductive Technologies), czyli wspomaganie rozrodu ma kilka innych sposobów, które odbywają się na pokładzie komórkowym. Dopasowuje się je w terminie, gdy nowe formy działania nie udały się.

Naukowcy określają zapłodnienie pozaustrojowe miane IVF (ang. In Vitro Fertilization). Istnieje to termin łaciński. Badania liczy się na dwa typy. In vivo to poczucia, które realizują się w warunkach laboratoryjnych, wewnątrz organizmu ludzkiego. In vitro to sprawdzenia poza organizmem żywym ("na szkle"). Zapłodnienie in vitro polega na doprowadzeniu do zapłodnienia komórki jajowej poza ciałem kobiety. W obecnym obowiązku podaje się jej hormony, które sterują procesem owulacji, a potem pobiera komórki jajowe i zawiązuje je z plemnikami (męskimi komórkami rozrodczymi). Wszystek ten proces przeprowadza się w warunkach laboratoryjnych. W terminie, gdy zapłodniona komórka zakłada się dzielić, zarodek transportowany jest do systemu kobiety, by mogło dojść do jego implementacji (zagnieżdżenia) w macicy. Jeśli się to uda - powstaje ciąża, która szybko dalej przebywa w droga naturalny. W drodze IVF-ET (klasycznej) do zapłodnienia dochodzi samoistnie na profesjonalnej szalce, na której widzą się komórki jajowe i plemniki (50-100 tysiecy). Stosują się one ze sobą w czasie 24 godzin dając kilka zarodków. W niniejszym kierunku tworzy się im warunki podobne do tych które są w ludzkiego organizmu. Technika taż istnieje daleko piękna i inwazyjna. Które są wskazania do zapłodnienia in vitro? Początkowo technologia ta określona była dla osób z złymi jajowodami. Obecnie tych wymagań jest morze i osiągają również czynnik męski. Zapłodnienie in vitro zwykle szanuje się z czterech etapów. Istnieją zatem stymulacja hormonalna jajników (w kierunku produkcji większej grupy komórek jajowych), pobranie męskich i kobiecych komórek rozrodczych, zapłodnienie w warunkach laboratoryjnych oraz implantacja startu w gronie matki.