Tlumacz przysiegly rzetelnie przetlumaczy dokumenty

Zdarza się, że musimy przetłumaczyć ważne dokumenty. Na nic się tu przyda znajomość języka obcego, ponieważ aby dokument miał moc prawną musi być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Tylko on podpisując i pieczętując przetłumaczony tekst, czyni go wiarygodnym w mocy prawa.

Nie warto korzystać z usług przypadkowego tłumacza, kiedy oddajemy w jego ręce ważne dokumenty. W tym przypadku należy udać się wyłącznie do specjalisty, który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i potwierdzone przez odpowiednie organy państwa uprawnienia do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych. Tylko tłumacz przysięgły, mianowany przez ministra sprawiedliwości może zająć się tłumaczeniem aktów prawnych, dokumentów rejestracyjnych samochodu, dyplomów, dowodu osobistego czy innych dokumentów. Zwykle pracę taką wykonuje na zlecenie urzędu stanu cywilnego lub przeróżnych instytucji, ale także zdarzają się klienci indywidualni, którzy potrzebują tłumaczenia uwierzytelnionego.

Zwykle tego typu tłumaczenia wykonuje się na podstawie oryginalnego dokumentu i większość zlecających translacje tylko takie honoruje. Jednak niektóre urzędy nie mają takich restrykcyjnych przepisów i dopuszczane jest wykonanie tłumaczenia wierzytelnego na podstawie kopii dokumentu. Wymaga to jednak odpowiedniej adnotacji tłumacza przysięgłego, który na przetłumaczonym dokumencie dopisuje informację o tym, że tłumaczenie zostało wykonane na podstawie kopii. Oczywiście również musi taką pracę podpisać i opieczętować, aby nadać jej moc prawną. Standardem jest wykonywanie tłumaczenia uwierzytelnionego w jednym egzemplarzu. Jeżeli klient potrzebuje więcej niż jeden przetłumaczony dokument, zwykle musi dokonać dodatkowej opłaty za wykonanie tego typu usługi. Zazwyczaj jest to około 20 procent kwoty należnej za wykonanie pierwszego egzemplarza tłumaczenia.

Tłumacz przysięgły to bardzo odpowiedzialny zawód, wymagający nie tylko doskonałej znajomości języka, w którym się specjalizuje, ale także zachowania dyskrecji na temat dokumentów, które tłumaczy.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl