Strefy zagrozenia wybuchem klasyfikacja

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do produktów przeznaczonych do aktywności w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania odnoszące się nie właśnie do bezpieczeństwa a oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasadę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i powiązane spośród obecnym całe procedury oceny w pierwszej mierze zależne są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym dane wyposażenie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać dany produkt, aby mógł stanowić kojarzony w okolicach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W wczesnej klasie wydobywają się urządzenia, które daje się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część uzyskuje się do urządzeń, które kojarzy się w nietypowych miejscach, ale które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń chodzących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej wrażliwe wymagania ważna z możliwością odkryć w normach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do służbie w strefach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być doskonały, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub same dania w charakterze zapewnienia współprac z obecnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.