Strefa zagrozenia wybuchem stacja redukcyjna gazu

ATEX – jest toż reguła Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi robić wszystek towar, dany do stosowania w dziedzinach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w częściach związanych z ostatnią dyrektywą. I wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić materiałem regulacji wewnętrznych, które obowiązują w kolejnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą zaś być niezgodne z informacją, natomiast nie są prawa zaostrzać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A także przejść procedurę czy istnieje jednoznaczny z aktywnym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_novitus_next/

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w poszczególnych terenach UE stanowiły duże ograniczenia w wolnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń używanych do praktyce w powierzchniach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wprowadziła w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w tłach pracy, w których potrafimy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zawarta w istnienie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Sztuki oraz Formy Społecznej 29 maja 2003 roku oraz zaczynała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zaszło w działanie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących zaufania i higieny pracy, połączonych z opcją spotkania się atmosferą wybuchową w polu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.