Strefa zagrozenia pozarowego

Ze powodu na to, iż w regionach Unii Europejskiej obowiązywały inne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, które są przywoływane w sukcesie stref zagrożonych wybuchem i narzędzi do publikacji w ostatnich dziedzinach. Końcem tych nowości jest maksymalne zminimalizowanie ryzyka albo jego pełna eliminacja, które ogranicza się ze stosowaniem artykułów w przestrzeniach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a konkretnie mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, jakie musi robić dany produkt, który jest dany do wdrażania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Głównym celem organizmu jest ujednolicenie procedur zgodności urządzeń oraz układów obronnych w obecnych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie swobodnego ich ruchu na terenie Unii Europejskiej. Ową zasadą są objęte każde urządzenia elektryczne i nieelektryczne a systemy ochronne, które będą naciągane na obszarach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą i urządzeń zabezpieczających, zarządzających i regulujących, jakie będą kierowane poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie pragną posiadać one własnych funkcji, ale dodawać się będą do bezpiecznego bycia narzędzi oraz systemów ochronnych, jakie będą tam używane. Dyrektywa definiuje oraz możliwość wykazywania zgodności produktu z wymaganiami ATEX. Wyroby spełniające te chcenia, czyli norm zharmonizowanych z dyrektywą, muszą też spełniać jej zasadnicze wymagania. Zastosowanie reguł nie jest wskazana niezbędnością, tylko taż procedura zgodności już tak. Chodzi tu o zgodność co do zasady realizowanej przez firmę reagującą na zasadzie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa mogą się pojawić ale w wypadku urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej oraz urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeżeli idzie o te przypadki, to gwarancje zgodności może w tym przykładzie wystawić producent tego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Chcenia są jednak uważane i to producent będzie wiarygodny w takiej formy za wprowadzenie na zbyt swojego produktu. Jeśli idzie o ważne wymagania, obecne są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dobra jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące miejsc rzeczy i wykonywanie na terenie Unii Europejskiej w tryb obligatoryjny a planujący kluczowy charakter.