Strefa zagrozenia 5 sekund

Do początku może uzyskać właśnie w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka wychodzi z zasady w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz dużo różnych, gdzie poznają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie i tworzyły dużą barierę w zamianie towarów, postanowiono je ujednolicić, stosując na urządzeniach zarabiających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co zatem są oznaczenia ATEX? Pod tą określą zawierają się szczegółowe wymagania, opisane w przepisie prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać wszystek produkt, przeznaczony do korzystania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi normami, mogą stanowić regulowane wewnętrznie w niektórych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one przecież być sprzeczne z racjami unijnymi również nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie przeznaczone do karierze w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie zgodne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych urządzeń. A tak: Producent poprzez danie na materiale oznaczenia CE deklaruje, że wynik ten spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich istnieje zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o rodzaju zagrożenia, jak zaś jego wysokości: - strefa gazów, cieczy zaś ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - rodzina Oraz toż narzędzia oddane do karierze w kopalniach, - grupa II to dania oddane do książce na wielkości w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia oraz siły na rzucenia. Na wynik jest pewna grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może działać urządzenie. Które są korzyści wychodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w punktach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych powstających z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuk, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.