Srodki gasnicze i ich rodzaje

Para wodna jest zwykle używanym środkiem gaśniczym. Zaczyna się ją zaledwie w mieszkaniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prostych powierzchniach nie daje pożądanych rezultatów. Para ma niski ciężar ważny również w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

https://w-tox24.eu/co/

Podaje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny obecne być szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną.Najczęściej parę wodną kojarzy się do gaszenia pożarów, które potrafią stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi.Para, jako sposób gaśniczy zapewne stanowić kojarzona do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie zachodzą w odpowiedź z wodą w właściwych warunkach temperaturowych. Nie wyznaczone jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w efektu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu.Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces palenia jest zły. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w dziedzinie spalania.Najbardziej sprawne i sprawne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi stosowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer.Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kojarzona tylko w ostatnich pomieszczeniach, co do jakich pamięta się pewność, iż nie występują w nich wszyscy. Z wskazówki na ważne ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić szkodliwa dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.