Srodek gasniczy do palacych sie ksiazek

Para wodna jest zwykle używanym środkiem gaśniczym. Stosuje się ją jeno w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prostych przestrzeniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para jest ograniczony ciężar zdrowy oraz w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zapisuje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny obecne stanowić szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną rzuca się do gaszenia pożarów, jakie mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy że istnieć przyjmowana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie wpadają w odpowiedź z wodą w szczególnych warunkach temperaturowych. Nie korzystne jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w zysku związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w strefie spalania. Najbardziej efektywne i pewne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być używana wyłącznie w tych miejscach, co do jakich posiada się pewność, iż nie przechodzą w nich pracownicy. Z ciekawości na pełne ciśnienie gaśnicze para potrafiła być uciążliwa dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.