Spozycie miesa w europie

Sam czas mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym i stanowi definicję konglomeratu tkanek, z jakich ważną jest tkanka mięśniowa, czerpana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za jeden z ważnych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako składnik ludzkiego pokarmu funkcjonuje już od momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się skutecznym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych dawek energii. Prawdopodobnie doświadczenie na życie mięsa stanęło obecne w okresie zlodowaceń, kiedy że było zdobyć pokarm roślinny i jedzenie mięsa stało się drinkom z charakterystycznych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za pracę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem uwagi na aspekty dobre i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt przechowywanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, bowiem jest toż kwestia propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu kwalifikuje się świadome i pozytywne wyłączenie z stałej diety mięsa, w ostatnim i ryb i owoców morza.

Weganizm ma najbardziej silny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu jakichkolwiek artykułów pochodzenia zwierzęca, zatem nie tylko mięsa, a i jajek, mleka i przetworów mlecznych. Stanowi wtedy trend życia powiązany z jednymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej uważa się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury czystej i prawej dotyczących wegetarianizmu, nadal grupę ludzi spożywa mięsa z tychże indywidualnych przyczyn, co w fazie lodowcowej. Zanim nie zostaną przygotowane satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa wciąż będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży godzina będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.