Ryzyko wybuchu superwulkanu

Dyrektywa ATEX reguluje przepisy dotyczące bezpieczeństwa pozycji w warunkach zagrożenia wybuchem. Ryzyko takie prezentuje we wszystkich gałęziach przemysłu, w których przystępuje do kumulowania się w powietrzu łatwopalnych substancji oraz ich oparów, gazów oraz pyłów, które wiążąc się z powietrzem, tworząc ryzyko wybuchu w przypadku powstania iskry.

 

Przepisy te radzą na 13 źródeł zapłonu, z czego jakimś z nich są urządzenia elektryczne. Dyrektywa daje je na dwie podstawowe grupy:
– szkoła I – urządzenia używane w górnictwie,
– grupa II – pozostałe gałęzie przemysłu, w jakich powstaje do montowania się pyłów, gazów, mgieł (przemysł petrochemiczny, chemiczny, drzewno – papierniczy, rolniczy, spożywczy.
W górnictwie, w warunkach zbierania się pyłu węglowego i metanu, urządzenia pod względem stopnia zabezpieczenia różnią się na jakości M1 i M2. W pozostałych gałęziach przemysłu, występują 3 kategorie urządzeń, jakich robienie jest dokładnie połączone ze powierzchniami zagrożenia wybuchem, te strefy, to 0, 1, 2, 20, 21, 22. Explosion safety devices to dania przeciwwybuchowe, które mają specjalne rodzaje zabezpieczeń, oznaczone odpowiednimi symbolami:
d – budowa ognioszczelna,
ia – budowa iskrobezpieczna (strefa 0),
ib – budowa iskrobezpieczna (strefa 1),
p – z osłoną gazową z nadciśnieniem,
e – budowa wzmocniona,
o – z osłona olejową,
q – z osłona proszkową/piaskową,
n – urządzenia dedykowane do strefy 2,
s – wykonanie specjalne,
m – obudowa hermetyczna,
k – wykonanie wodoszczelne.
O tym, czy dane urządzenie spełnia umowy również zapewne istnieć dopuszczone do akcji w zagrożonych wybuchem warunkach decydują jednostki mianowane przez organa władzy krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, które powinny stać przeprowadzone, ostateczną decyzję podejmują określone jednostki. Przypadkiem w swym regionu jest przemysł kopalniany. Dodatkowe certyfikaty wydaje Kopalnia Doświadczalna Barbara. W sukcesie zagranicznych producentów, honorowane są certyfikaty dopuszczające wystawione przez grupy tych krajów.