Pospiech in borken

kasy novitusNovitus NANO E - kasa fiskalna Polkas Kraków

Ogień jest niezwykle niszczycielską siłą. Kiedy na swojej drodze znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal każde dane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego materiału do poskramiania pożarów odnosi się inne środki gaśnicze. Najciekawszym jest właśnie woda. Jednak nie w każdym przypadku można się nią posługiwać. W pożarach wykorzystuje się również dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest granie pary wodnej do dławienia ognia i łagodzenia jego powtarzania się. Mniejsza popularność pary wynika może spośród ostatniego, że bogata ją zaczynać wyłącznie w wnętrzach zamkniętych a do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie wyróżnia to, że nie można z niej brać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest efektywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych mieszkań nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na przedstawianiu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu występuje rozrzedzenie gazów palnych poruszających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, a po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę wiąże się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale również cieczy i gazów. Również w tych faktach ogień musi się szerzyć tylko na placu zamkniętym. W zasięgu otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.