Pospiech haltern

Ogień jest bardzo niszczycielską siłą. Gdy na swojej możliwości znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal wszystkie nasze nam materiały – ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego artykułu do poskramiania pożarów zwraca się inne sposoby gaśnicze. Najpopularniejszym jest tak woda. Przecież nie w wszelkim przypadku można się nią posługiwać. W pożarach używa się również dość często piany czy proszków.
Mniej znanym faktem jest korzystanie pary wodnej do dławienia ognia i uniemożliwiania jego roznoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika chyba spośród ostatniego, że można ją zaczynać jedynie w pomieszczeniach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przydaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie oznacza to, iż nie ważna z niej brać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pomocnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych zajęć nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych.
Proces gaszenia parą polega na przedstawianiu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu staje rozrzedzenie gazów palnych budujących się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego rozwój, a po kilku minutach gaśnie ogień. Parę zwraca się nie ale do gaszenia pożarów ciał stałych, ale i cieczy i gazów. I w tych faktach ogień musi się szerzyć wyłącznie na obszarze zamkniętym. W kraju otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.