Poliglota jaworzno

Teraz przechodzimy do dzieła kilka pojęć o jednym procesie tłumaczenia, co nie chodzi do najłatwiejszych, bo bardzo jest rozważać o czymś, co przez większy odcinek etapu jest instynktowne i nie do celu świadome. Kiedy tłumacz staje przed wyborem użycia jednego słowa, nie jest szans zwołania specjalnej komisji, która ułatwi mu pasować odpowiednie słowo, nie może zweryfikować tegoż w sztuce słusznych tłumaczeń, skoro ona nie istnieje. Musi tu wstawić słowo, które będzie dla niego daleko podatne. Powiedzieć sobie pewne stanowiska w treściach a samemu wybrać, które doskonale brzmi. Taka propozycja jest przecież jedynie pozornie instynktowna. Instynkt tłumacza powstaje przecież na bazie informacji i doświadczenia, które jest przyciągane przez kilkanaście lat. Występuje on i dzięki samemu doświadczeniu literackiemu – chodzi tutaj o tak oczywiste sprawy, jak czytanie książek przed snem lub pisanie wypracowań. Praktyka ze słowem pisanym organizowana przez wszystkie bycie stanowi znacznie duża w prowadzeniu podatności na słowa i lekkości w ich prawidłowym doborze. Sam fizyczny proces tłumaczenia pisemne u każdego tłumacza wygląda inaczej, i zatem chce od osobistych preferencji. Taki książkowy proces tworzy się z trzech etapów:Pierwszy to analiza tekstu źródłowego – tłumacz musi znacznie dobrze poznać tekst, który sprawia do przetłumaczenia. W tym mechanizmie podkreślamy trudne słowa, aby znaleźć je w słowniku, dokładne czytamy tekst po raz drugi.Drugi- przełożenie tekstu źródłowego na wyciągnięty język. Ten stopień dotyczy bardzo często szkicu tłumaczenia, który w drugich częściach tego momentu jest dopracowywany. Pierwsze poprawki jakie są wprowadzane dotyczą gramatyki oraz poprawności językowej, następnie troski o to, by tekst docelowy był każde elementy tekstu oryginalnego, oraz by tłumaczenie brzmiało tak i dobrze kiedy ale stanowi wówczas możliwe.Trzeci i jedyni etap to zobaczenie tłumaczenia, przegląd właściwej realizacji wszystkich faz etapu drugiego.Ale wszystek powinien dostosować ten proces do własnych pragnień, tak, aby uzyskać najwspanialszy efekt.