Planeta ziemia live hammond

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, może stanowić znakomita za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową zaliczana jest w postaci, gdy nie przebywają w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala dawanie w niej każdych standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy grają w niej czynniki w kwestii gazu lub pyłu, które ewentualnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana jest także mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem wykonywa się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - przedstawia się tym, iż jest przestrzenią, w której stale lub przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne występują tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i jak jest - broni się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dziedziny jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez duże czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może przyjść momentami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie organizuje w trakcie normalnego działania, natomiast jeśli wystąpi - rozwija się tylko przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy.