Oswietlenie led slask

Oświetlenie awaryjne LED w blokach użyteczności publicznej rozumiane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść zawarta jest również w przepisach, jak również normach powiązanych z pomocą przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry urządzeń i osprzętu oraz świadczą one kwestie dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, jakie należy zaplanować w poprawnie wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy piszą w obecnej myśli błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można zastąpić:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej, niepotrzebne podchodzenie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w książce bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za ostatnimi wyjściami ewakuacyjnymi i w strefach szczególnych, a jeszcze przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o podobnym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w środowiskach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego budynku, wybieranie urządzeń, które nie spełniają wymaganych podstaw lub nie przyznają się do brania w pewnych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozładowania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu stanów w sile Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki sposób, by nie powodować przy tym wszelkiego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w miejscach, gdzie ewakuacja może objawić się bardziej delikatna, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego obiektu i warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie zupełnie wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania projektu i dostosowania systemu oświetlenia awaryjnego do działających przepisów może zawierać fatalne efekty nie właśnie dla wykonawcy przedsięwzięcia, jednak przede wszystkim dla potencjalnych poszkodowanych w sukcesu zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z założenia służy ułatwieniu ewakuacji, dlatego nie wolno bagatelizować niuansów, bo mogą one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej a styl dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na trasie ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wysoko wymienionym rozwiązaniom możliwe jest dopasowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do środka użytkowania konkretnego obiektu.