Odpylanie w elektrofiltrze

System odpylania znajduje zastosowanie w gałęziach przemysłu, biorących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej a w ciągach, gdzie niezbędne jest przesypywanie materiałów sypkich. Budujące się cząstki o dużo małych rozmiarach są zagrożenie dla instytucji również dla zdrowia człowieka (większość z nich ma działanie toksyczne), stąd i dobre systemy odpylania są istotny element w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem oddziałują na utrzymanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę medium i poprawianie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien być zlokalizowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny usuwać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły a i uniemożliwiać ich zakładaniu i powtórnemu unoszeniu.

urządzenie do próżniowego pakowania żywności

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w którym trafia do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej i w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - zlokalizowany w obudowie ze stali nierdzewnej wkład filtracyjny, urządzony w styl oczyszczania sprężonym powietrzem włożony w drzwiczkach oraz wentylator, przydatne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Szczególnie ważną sytuacją w planach odpylających jest ich szczelność - każda przerwa w efekcie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności kształtu i zagrożenia. Innym elementem drogim w budowie jest trwałość materiałów, z których wyposażenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe powodują ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą tworzyć te powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.