Odpylanie gazow spalinowych rodzaje odpylaczy i ich charakterystyka

System odpylania znajduje wykorzystanie w gałęziach przemysłu, cieszących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej natomiast w tokach, gdzie konieczne jest przesypywanie materiałów sypkich. Unoszące się cząstki o bardzo niewielkich rozmiarach stanowią niebezpieczeństwo dla maszyn i dla zdrowia człowieka (stronę spośród nich korzysta oddziaływanie toksyczne), stąd te dobre systemy odpylania stanowią istotny fakt w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem wchodzą na utrzymanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę media oraz zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien być zlokalizowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły jednak i przeciwdziałać ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w którym przylega do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej zaś w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - włożony w obudowie ze zwykli nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w sposób oczyszczania sprężonym powietrzem włożony w drzwiczkach oraz wentylator, proste są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle istotną pracą w stylach odpylających jest ich szczelność - każda szczelina w zysku erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności programu i zagrożenia. Dodatkowym elementem drogim w instalacji jest trwałość materiałów, z których wyposażenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe czynią ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą powodować te powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.