Na czym polega transport surowcow sypkich i suchych

Transport różnych materiałów stwarza konieczność wdrażania w tej dziedzinie nowych technologii. Jednym z najbardziej popularnych i mających zastosowanie w wielu różnych dziedzinach gospodarki są podajniki wibracyjne.

Urządzenia te służą do transportu surowców zbrylonych, sypkich i suchych, na niezbyt długie odległości. Jednak ich konstrukcja pozwala na zestawienie kilku podajników w połączenie szeregowe, takie rozwiązania umożliwiają wydłużenie drogi transportowej.
Oferta producentów zawiera trzy podstawowe rodzaje przenośników, są to: przenośniki łańcuchowe, taśmowe, rolkowe i wibracyjne.

Przenośnik wibracyjny jest to urządzenie w którym surowiec zostaje przemieszczany, dzięki zastosowaniu jego bezwładności. Praca ich polega na wykorzystaniu asymetrii ruchu, zwolnione tempo poruszania się w przód i szybki powrót sprawiają, że materiał ulega przesunięciu. Transport przeprowadzany przy użyciu takich urządzeń możliwy jest dzięki zastosowaniu wibratorów mających różne częstotliwości drgań. Zabudowy tych maszyn są dostosowane do wymogów klienta i mogą one być boczne, górne lub dolne. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań pozwala również na zastosowanie zabudowy podwieszonej i podpartej.

Przenośniki wibracyjne różnią się również sposobem zasilania. Proponowane przez producentów urządzenia są zasilane elektrycznie lub pneumatycznie. Oba te rozwiązania charakteryzują się niskim poborem zarówno prądu jak i powietrza, przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu hałasu.

Podajniki wibracyjne są również wykorzystywane w liniach gdzie potrzeba wstępnej segregacji materiału, jego chłodzenia lub podgrzania, nawilżenia czy odwodnienia. Szerokie zastosowanie sprawia, że producenci tych maszyn dostosowują swoje produkty do indywidualnych potrzeb zamawiającego. Uwarunkowane to jest rodzajem surowców jakie będą transportowane, wydajnością i warunkami w jakich będą eksploatowane.