Na czym polega controlling finansowy

Controlling finansowy jest integralną częścią controllingu w każdej dużej firmie. Controlling zajmuje się ustalaniem zapotrzebowania na środki finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a także płynnością finansową i oceną efektywności inwestowania kapitału.

elzab miniElzab Mini E - kasy fisklane Polkas Kraków


Controling można podzielić na trzy etapy:
– planowanie,
– realizacja,
– kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do naszego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz większa liczba i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można stwierdzić, że z controllingiem mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się niniejsze aspekty:

– Zdecentralizowany system zarządzania w firmie,
– Firma nastawiona jest na osiąganie ściśle określonych celów,
– Wprowadzono system motywacyjny, który ma sprawiać, że firma działa efektywniej,
– Prowadzona jest rachunkowość zarządcza, która pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych,
– Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wprowadzenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza zmiany w jej organizacji. Zmienia się jej struktura organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a także obieg dokumentów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych kładzie się szczególny nacisk na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, gdy mamy do czynienia z rachunkowością zarządczą.