Mikroskop uklad optyczny

Kolposkop został odnaleziony przez Hansa Hinselmanna w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym. Istnieje więc przyrząd do poszukiwania ginekologicznego, który czeka i żywi się również do mikroskopu, czyli dzięki wmontowanym soczewką pozwala odpowiedniemu lekarzowi na głębokie wykonanie badania kobiecych narządów rozrodczych.

Stanowi on najbardziej skonstruowany po to, żeby badać srom, pochwę, kanalik dolny szyjki macicy i samą szyjkę macicy. Urządzenie to powoduje w porządku niedługiego czasu, bo zaledwie kilkorgu minut rozpoznać, czy dany kobiecy organ stanowi zagrożony chorobą, czyli nie, czy spędzają na nim wszelkie zmiany nowotworowe, czyli nie pewnie ich śladów. Choroba nowotworowa jest dzisiaj najbardziej złośliwym ze wszystkich schorzeń. Mimo zaawansowania medycyny w obecnych czasach, jest ona nadal łatwo nie uleczalna, jeśli zostanie wykryta za późno. Stąd też oprócz standardowych badań ginekologicznych, jakie nie są w stopniu znaleźć wczesnego stadium zmian nowotworowych, kojarzy się szereg innych badań, takich gdy na przykład cytologię. Zawsze jest to określenie, które chociaż w siedemdziesięciu procentach umie wykryć zmiany nowotworowe. Kolposkopia, która grana jest przy zachowaniu narzędzia nazywanego kolposkop jest o wiele bardziej pozytywna, gdyż daje aż ponad dziewięćdziesiąt procent szans na wykrycie nowotworu w oryginalnym jego stadium. Czemu jest więc takie ważne? Bo tylko w pierwszej, najmniejszej fazie zmian nowotworowych stanowi on w stu procentach uleczalny, jednak czym dużo zaawansowane stadium, tym krótsza szansa pacjentki na życie. Trudni w sferze medycyny, oraz specjaliści zajmujący się tematem ginekologii i nowotworów narządów rozrodczych kobiet przekonują, że warto jest połączyć obie metody badań, czyli przeprowadzić badanie cytologiczne oraz badanie przy zastosowaniu kolposkopu. Dużo to faktycznie stu procentową gwarancję szybkiego wykrycia raka i łatwo pewność jego wyleczenia. Dlatego tak warto robić badania choć raz na kwartał.