Klasy ochrony przeciwpylowej

Pyły a inne cząsteczki podejmujące się w powietrzu mogą żyć mocno dotkliwe dla naszego zdrowia. Co prawda organizm typa jest absolutnie urządzony w granice utrudniające wnikanie zbyt dużo zanieczyszczeń do płuc, czyli systemy filtrujące powietrze, zanim przyjęcie się ono do swego mieszkania.

Niestety, te ubezpieczenia choć skuteczne, czasem pokazują się niewystarczające - głównie dla bardzo drobnych części pyłów, które z możliwością przechodzą przez filtr powietrza w jamie nosowej, przedostają się do płuc a tam czynią spustoszenia, wywołując natychmiastowa reakcję alergiczną, bądź gromadząc się i w rezultacie powodując powstawanie groźnych, często mocnych i nieuleczalnych chorób płuc. Kaseta odpylająca to łatwe rozwiązanie do przemysłu. Wszędzie tam, gdzie uzyskuje się jakieś dobra, wytwarzanie zanieczyszczeń do powietrza rodzi się być naturalne - choć nie nie nazywa to, że optymalne dla mężczyzny. Z zmiany tam, gdzie pracują organizacje i piece wyzwalające olbrzymie ilości zanieczyszczeń, są i ludzie odpowiedzialni za ich funkcję, i łatwo zmuszeni wdychać wyziewy tych instytucji. Na szczęście wynaleziono kasety odpylające, przeznaczone szczególnie do filtrowania w droga mechaniczny zanieczyszczeń, jakie są tworzone przez piece hutnicze, lub nowego typu maszyny przemysłowe. W sprawie zanieczyszczeń powietrza w hutach i fabrykach daleko byłoby zamknąć przyczynę ich występowania. Jednak choć człowiek może wymyślać cuda w wszystkiej dziedzinie, to niektóre procesy techniczne i wytwórcze są nie do zastąpienia, a nawet jeżeli odda się je zmienić, wówczas nie tak zyskownie. W wypadku przemysłu wydajność maszyny to substancja, zatem nie zawsze opłaca się wymienić maszynę wydają, lecz nieekologiczną na ekologiczna, lecz mniej wydajną. Dużo prostszym rozwiązaniem pozwalającym zastosować do fabryki czy huty działania proekologiczne jest umieszczenie systemów filtrujących na bieżąco powietrze z cząsteczek powstających w procesie produkcji czy spalania. Cartridge dust collector, czyli kasety odpylające są dziś bardzo często i łatwo stosowanym rozwiązaniem, zwłaszcza w przedsiębiorstwach przemysłowych pracujących przy tworzywach sztucznych, również w hutnictwie, które i wytwarza mnóstwo zanieczyszczeń. A zanieczyszczenia w żadnej osobie nie są idealne dla organizmu człowieka tam pracującego.