Kiedy drukowac i po co jest raport z kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży produktów czy usług przy pomocy kasy fiskalnej muszą pamiętać o szeregu obowiązków na nich ciążących. Ewidencjonowanie przy pomocy kas fiskalnych jest w naszym kraju uregulowane prawnie. Odpowiednie ustawy i rozporządzenia szczegółowo opisują obowiązki użytkownika i właściciela kasy. Kasy fiskalne novitus sprawdzają się w większości sklepów zarówno mało jak i wielkopowierzchniowych. Zaraz po zakupie urządzenia trzeba z odpowiednim serwisem podpisać umowę – serwis ten będzie nie tylko dokonywał wszelkich napraw kasy, ale także przeprowadzi jej fiskalizację.

O tej ostatniej czynności trzeba zawiadomić urząd skarbowy z odpowiednim wyprzedzeniem, bowiem musi w niej uczestniczyć pracownik tego urzędu. Podczas fiskalizacji pracownik serwisu wydrukuje raport z kasy fiskalnej, a pracownik urzędu skarbowego sporządzi odpowiedni protokół. Dokumenty te przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać wraz z książką serwisową kasy. Podobna procedura obowiązuje także przy odczycie z pamięci fiskalnej kasy. Przedsiębiorca musi pamiętać, że wolno mu dokonywać tylko nielicznych zmian w pamięci kasy. Może to być jedynie dodawanie bądź odejmowanie z jej pamięci produktów lub usług. Mało kto wie, że przy pomocy kasy ewidencjonuje się nie tylko sprzedaż produktów, ale także wszelkie usługi. Kwestie te szczegółowo reguluje odpowiednia ustawa, wymieniając zawody i czynności, w których kasa jest niezbędna. Brak posiadania kasy fiskalnej, albo brak ewidencjonowania na niej sprzedaży, skutkuje nałożeniem przez urząd skarbowy wysokich kar. Użytkownik kasy powinien też pamiętać, że na koniec każdego dnia, ale też tygodnia, miesiąca i roku powinien wydrukować stosowny raport przedstawiający szczegółowe zestawienie czynności dokonanych w danym okresie rozliczeniowym. Brak odpowiednich raportów również może być powodem nałożenia kary przez urząd. Dlatego też każdy przedsiębiorca powinien zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenie z obsługi kasy. Mało który przedsiębiorca wie, że warto też posiadać kasę zapasową w każdym z miejsc, w których korzysta się z kasy głównej, nie można bowiem przerwać ewidencjonowania sprzedaży nawet w przypadku awarii urządzenia.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl