Kasa fiskalna blad 95

Na początek warto wspomnieć co ma serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy wykonywane w terminie gwarancji i po upływie gwarancji, a ponadto niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do książki serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów oferuje swoim konsumentom dodatkowe usługi: szkolenia z działu obsługi kas fiskalnych, a także pomoc w dobrym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W czasie potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności:
– ocenia stan plomb kasy a ich współpracę z napisami w sztuce serwisowej i dokumentacji serwisu,
– sprawdza program kasy, jego wersję, zgodność z tekstami w pozycji kasy i dokumentacją serwisu,
– sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w zakresie emisji dokumentów fiskalnych,
– ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty ważnej i modułu fiskalnego co do współprac z faktami konstrukcyjnymi,
– sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta,
– wynik przeglądu wspólnie z zaleceniami pisze w pozycji serwisowej.

Ciekawostki:
1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być spowodowany i to, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną energię czyli z każdej przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kasie fiskalnej, lecz nie wyrejestrował kasy.
2. W sezonie przeglądu technicznego oceniane są przede każdym te segmenty konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie ruchów i których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na krótkie wyliczanie podatków. Tak czyli w momencie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które działają na funkcjonowanie kasy, ani również nie sprawdza, lub inne elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, zawsze będą obecne prac wykonywane poza przeglądem technicznym.