Kanaly wentylacyjne 120

W wnętrzach o dużym zapyleniu miałem, farbami proszkowymi, drzewnymi opiłkami, stanowi niemałe prawdopodobieństwo wybuchu. Ponieważ w jakimkolwiek przedsiębiorstwie przemysłowym wymagane są instalacje zgodne z regułą atex (atex installation), które planują zbyt zadanie zdjąć z pomieszczeń pracowniczych i atmosfery powstające zanieczyszczenia.  Takie instalacje powinny jak daleko być instalacjami bezpiecznymi czyli powinno się stosować tam odciągi swoje w formy ramion samonośnych, ssaw i okapów odnalezionych w mieszkaniach zagrożonych. Należy pamiętać o czystość, stosować odkurzacze przemysłowe, które zdejmą z podłogi nagromadzony pył, systematycznie oczyszczać budowę także nie dopuszczać do umieszczania się w mieszkaniu znacznej kwoty zanieczyszczeń. Instalacja odpylania winna stanowić uziemiona, nie łączyć w sobie ładunków elektrostatycznych co może zrobić iskrzenie i potem wybuch. Kanały odciągowe tworzą być spełnione ze pewni o grubości ścianek 2 lub 3 mm, nie powinny nasuwać się erozji. Użyte w takich instalacjach wentylatorów i filtrów przeciwwybuchowych, mają za zadanie skuteczną ochronę miejsca przed wybuchem. Jedynym tonem jest układanie w instalacjach odpylania, systemu gaszenia iskier i pożaru, obecnie na kontakcie taki sposób przeciwdziała przyszłej eksplozji. Wszystko to winno być jednolite i ścisłe z regułą atex. Układa się także śluzy, jakie są odporne na przejścia pożaru przez instalację, klapy zwrotne a systemy samoczyszczące zbyt wielkie natężenie miału w budowy. Pomieszczenia takie pomimo tylu zabezpieczeń jeszcze są pomieszczeniami dużego ryzyka, chociaż spełniają wszelkie konwencji i są zgodne z wyznaczonymi dyrektywami, powinno tam przebywać jak najmniej ludzi oraz toż dopiero osoby, jakie w takich miejscach pracują. Przestrzeganie wszelkich zasad i norm jest rzeczą najważniejszą, a usuwanie przyczyn ewentualnego wybuchu priorytetem. Wszelkie sprzęty oraz akcesorium objęte dyrektywą atex planują bezpośrednie specjalne oznaczenia i certyfikaty wydobywające się w środowisku pracy urządzenia. Maszyny, urządzenia instalacje objęte wspomnianą dyrektywą, liczymy na dwie grupy: idące w górnictwie, zarabiające w różnych znaczeniach. Ta szczególnie ważna informacja chroni wszystkie przedsiębiorstwa.