Gniazda przeciwwybuchowe cena

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które traktowane stanowi dla urządzeń i systemów ochronnych albo ich elementów i ilości.

W kontakcie ze bogatymi rozbieżnościami w obszarze bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu ważnych wartości w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na bardzo prostszy oraz bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która okazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są oddane do praktyce w niniejszych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w obszarze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które dane są do karierze w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w obszarze ochrony i bezpieczeństwa pracowników na zachowaniach, na jakich może wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, winnym stanowić ściśle oznaczone i przejść szereg testów, które stanowią na celu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza dostała w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady produkcji i nazywania tego standardu urządzeń. Nic na materiał Atex znajdziesz tutaj.