Filtrowanie anizotropowe

W wielu gałęziach przemysłu mamy do działania z potrzebą odpylania pyłów, które działają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią ostatnie zwykłe procesy związane z zmianą węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły będące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki stał przygotowany razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych zawieramy w możliwości narzędzia i pełne instalacje zrobione zgodnie z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią być one użytkowane dla odpylania pyłów należących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze organizmy filtracyjne mają kategorie 3D. Daje wtedy na stawianie ich w którymkolwiek miejscu, jaka stanowi zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak ponadto w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/zintegrowane-systemy-informatyczne/Zintegrowane systemy informatyczne - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta używa systemy automatycznie działające na początek ciśnienia wybuchowego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. Sposób jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, podaje go do centrali, jaka z zmian rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zniesienia to dopiero około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zmniejsza się ona do korzystania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym sposobem, ciśnienie jakie prowadzi w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do cen niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego typie wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania bądź nie, wykonane ze pewni węglowej lub kwasoodpornej. Z porady na obszar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest ustalenie strefy niebezpiecznej w powierzchni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obrębie konkretnej instalacji, każde jej postaci i segmenty są dopasowywane w taki postępowanie, aby one jedne nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.