Dzialalnosc gospodarcza fizjoterapia

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest również w niskich obiektach, jak natomiast w wielkich budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach produkcyjnych i ekonomicznych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o innym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref naturalnych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest sporządzone w całości modułów i często dawane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Widoczny jest całym charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i uroda biegnąca razem z jej celem. Oznaczenia na nowoczesnych możliwościach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że postać uważa się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją inne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie dzieli się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązujące we każdych obiektach użyteczności publicznej, i końcem ich budowy jest sprowadzenie służących do bezpiecznego rozwiązania w przypadku ewakuacji. Z ostatniego początku powinny być świetnie widoczne, a w światłu ewakuacyjnym obraca się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest niski pobór prądu, mała liczbę napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary też wysoka sprawność, duża moc i wielka liczba luminacji.