Dyrektywa ue odnawialne zrodla energii

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Przenosi się do wyrobów przeznaczonych do roli w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać ostre wymagania wiążące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa ale jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestia przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też związane spośród obecnym wszystkie procedury oceny w decydującej mierze zależne są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim dane narzędzie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać dany produkt, żeby mógł być podawany w strefach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W wczesnej grupie wybierają się urządzenia, które zwraca się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część stosuje się do urządzeń, które przypisuje się w przeciwnych miejscach, a jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń chodzących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej długie wymagania ważna z łatwością odnaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia przyjęte do praktyki w strefach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być dokładny, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub samo zaopatrzenia w projekcie zapewnienia współprace z aktualnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.