Dyrektywa atex 199992we

Dyrektywa Atex została postawiona przez Unię Europejską w odniesieniu do całych wymagań stawianych materiałom używanych na obszarach uznanych za zagrożone wybuchem. Ogólne założenia dyrektywy wystarczają do układania większości z wymienionych wymogów, ale jeśli zachodzi potrzeba wzięcia z jakichkolwiek innych dodatkowych przepisów, zaczyna się powiązane normy lub też wewnętrzne ustalenia krajów idących w porządek Unii Europejskiej. Często w takich wypadkach uważa się, by dodatkowe określenia nie wykazywały jakichkolwiek sprzeczności z założeniami informacji też nie były niezmiernie surowe od jej przepisów.

 

Produkty, które zamierzają stać poddane oznakowaniu celem wykazania zgód z obecną regułą, muszą nim być poddane też innym metodom w kierunku osiągnięcia wymaganych oznaczeń zgodności CE. Przy niektórych życiach tego wynikających powinna uczestniczyć tzw. strona trzecia.

Klasyfikacja ta wykorzystuje szereg symboli w obiekcie dokładnego oznaczenia wszystkiego z artykułów. W skład oznaczenia wchodzi min. symbol grupy wybuchowości, wykonania przeciwwybuchowego, rodzaju ochrony przeciwwybuchowej, klasa temperatur oraz oczywiście numer jednostki dokonującej klasyfikacji. Niejednokrotnie bardzo ważne jest również właściwe oznaczenie zagrożenia grającego w dziedzinie, gdzie będzie używany produkt. Zagrożenia potrafią istnieć różne, między drugimi ze perspektywy palnych pyłów bądź i łatwopalnych gazów, które potrafią np. stawiać się w powietrzu przez cały okres, pojawiać się sporadycznie lub przy zajściu określonych warunków. Z opieki na klasyfikację zagrożenia, odpowiednio dobiera się produkt, jaki zapewne stanowić bezpiecznie brany w poszczególnej strefie.