Dozownik celkowy cena

Dozownik celkowy jest urządzenie przeznaczone przede wszystkim do działania zarówno pyłów jak i produktów sypkich z filtrów, odpylaczy a też silosów. Omawiane urządzenia mają zastosowanie przede ludziom jak szczelne zamknięcie zbiorników pracujących przy ciśnieniu niezależnym od atmosferycznego. Ponadto opróżnianie ich odbywa się bez dodatkowej dekompresji. Dozowniki celkowe są ogromne użycie w sektorze drzewnym – przy odbiorze pyłów, trocin, zrębek.

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/elektroniczne_etykiety_cenowe_2/1/

 

Można je przyjść oraz w przemyśle spożywczym – przy dozowaniu objętościowym produktów pylistych, ziarnistych i rozdrobnionych. Ponadto jeszcze w sektorze chemicznym- substancje pyliste i proszkowe.

Dozowniki celkowe mają charakterystyczne cechy. Wśród nich zastąpić można między innymi prostą budowę, minimalne prace konserwacyjne, bezawaryjne użytkowanie, szczelne zamknięcie zbiornika pyłu, odseparowanie ciśnieniowe instalacji i dozowanie materiału.

Dozowniki celkowe w głównej mierze wykonywane są ze byliśmy nierdzewnej. Kierują się między drugimi z korpusu, wirnika oraz napędu. Korpus posiada cylindryczną konstrukcję z góry. Oraz od dołu wyposażony jest w króćce o wymiarach 160/160 mm zakończone kołnierzem. Boki zaślepione są kołnierzami. Też do krajów dane są napęd oraz obudowa łożyska. Rozmawiając o wirniku należy wspomnieć, iż istnieje więc fakt roboczy dozownika celkowego. Wyposażony jest w osiem przegród. Dzięki temu wpływa na nic lepsze rozwiązanie oraz bardziej równomierne dawkowanie. Napęd dozownika celkowego to motoreduktor, jaki korzysta zmienną prędkość obrotową.

Działanie dozownika polega na innym schemacie: materiał sypki wypada ze zbiornika przez otwór wylotowy. Następnie rusza się w celkach pomiędzy łopatkami wirnika. Przemieszczenie robi się w toku otworu wylotowego.
Wspominając o wykorzystaniu dozowników celkowych należy zwrócić uwagę, że można je zastosować między innymi jak filtrów workowych, silosów i cyklonów.

Na targu jest wiele rodzajów oraz modelów dozowników celkowych, stąd i określone są do realizacji bardzo oryginalnych zadań. Dzięki nim wolno opróżniać zbiorniki bez konieczności dekompensacji. Należy mieć, iż temperatura pyłów nie można być doskonalsza niż 200 stopni Celsjusza. Dozowniki celkowe powinny w środek ciągły dozować materiały sypkie oraz drobnoziarniste.