Depresja 2 stopnia

Depresja graniczy z jakimś rokiem coraz ogromniejszą liczbę kobiet w jakimś wieku. Z wadą tą borykają się zarówno aktywne zawodowo osoby odpowiedzialne, kiedy i dzieci także roli w podeszłym wieku. Dużo spośród nich jest latami bez myśli o chorobie, zaś stronę spośród nich próbuje innych form gry spośród ostatnim wyniszczającym zaburzeniem psychicznym.

atex normyZobacz naszą stronę www

Leczenie depresji zazwyczaj opiera się na psychoterapii, którą jednak dla zwiększenia skuteczności terapii powinno dodawać się środkami farmakologicznymi. Wiele osób nie zdaje sobie sytuacje spośród tego, że leki przeciwdepresyjne mogą przepisywać wyłącznie lekarze o specjalizacji z psychiatrii. Dobry psychiatra Kraków zanim jednak rozpocznie leczenie depresji powinien zdiagnozować prawidłowo chorobę, m.in. poprzez zastosowanie specjalnych testów psychometrycznych również z zastosowaniem klasyfikacji objawów pozwalających ocenić epizod depresyjny. Tylko po rozpoznaniu choroby i poziomu jej nasilenia, lekarz psychiatra stanowi o systemie jej leczenia. Leczenie farmakologiczne polecane jest nie tylko podczas nasilenia objawów choroby, ale równie często podczas okresów bezobjawowych, gdyż depresja jest chorobą nawracającą. Współcześnie stosowane leki przeciwdepresyjne są przede wszystkim za zadanie stabilizację nastroju pacjenta, pozbycie się stanów lękowych czy tezy samobójczych. Niestety prawidłowy dobór skutecznych leków trwa niekiedy bardzo długo, gdyż pacjenci różnie odpowiadają na poszczególne substancje czynne. Terapia farmakologiczna trwa bardzo głównie do końca bycia pacjenta, zwykle w przypadku tzw. depresji endogennej. Osoba tracąca na nawroty depresji pragnie być pod stałą opieką psychiatry, który nie tylko kontroluje stan pacjenta, ale i najlepiej zna ocenić postępy leczenia i ewentualną konieczność zmiany formy terapii. Choć nowoczesne leki antydepresyjne wykazują coraz większą skuteczność, psychiatrzy zalecają stosowanie równolegle psychoterapii. Psychoterapia pozwala pacjentom lepiej rozpoznawać nawroty choroby i wskazuje metody radzenia sobie w krytycznych chwilach.