Controlling to

Controlling gospodarczy jest integralną częścią controllingu w każdej poważnej firmie. Controlling przejmuje się ustalaniem zapotrzebowania na sposoby finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a jeszcze płynnością ekonomiczną oraz opinią efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozdzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do naszego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz większa wartość i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można określić, że z controllingiem jesteśmy do budowania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się to aspekty:

novitus delioNovitus DELIO PRIME E - drukarka fiskalna Polkas Kraków

- Zdecentralizowany system panowania w korporacji, - Firma nastawiona jest na wykonywanie dokładnie określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który ma robić, że firma działa efektywniej, - Kierowana jest rachunkowość zarządcza, która kupi na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wprowadzenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej strukturze. Wymienia się jej forma organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a też obieg tekstów w korporacji. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest dodatkowe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych zapisuje się szczególny nacisk na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie jest znaczenia, gdy mamy do postępowania z rachunkowością zarządczą.