Certyfikaty jezykowe w cv

Wśród typów tłumaczeń najtrudniejsze do wypełnienia są te chcące nie tylko znacznie interesującej nauce języka obcego, ale również specjalistycznej zgodzie z danego zakresu. Do uprawiania tego typu tłumaczenia punktem rozwiązania jest rozumienie merytorycznej zawartości tekstu źródłowego.

Drinkom z rodzajów translacji specjalistycznych są tłumaczenia medyczne dotyczące tekstów głównie o tematyce medycznej, lecz zarówno w kierunku dziedzin pokrewnych medycynie takich jak chemia, biologia, farmaceutyka i biotechnologia. Przedmiotem takiej translacji prawdopodobnie być na dowód publikacja naukowa, książka o tematyce medycznej, protokół badania klinicznego, wyniki badań, prezentacja multimedialna przeznaczona dla szkolenia w nazwie medycznej czy też podręcznik na potrzeby studiów lekarskich.
W ostatniego typu specjalistycznych tłumaczeniach szczególnie ważną kwestię pełni precyzja i rzetelność przekładu. Takie translacje wciąż są powodowane nie przez tłumaczy, a lekarzy z potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami biegłą znajomością danego języka obcego. Lekarz zajmujący się przekładami z działu medycyny może jeszcze mieć podwójne wykształcenie i oprócz ukończonych studiów medycznych prezentować wysokie kompetencje językowe dzięki zdobyciu tytułu licencjata, a nawet magistra kierunku filologicznego. Wiedza tłumacza w terenie tematyki, którą zajmuje tekst źródłowy pozostaje na ważnym miejscu, gdyż wtedy ona stanowi o późniejszym rzetelnym przekładzie artykułu.
Z przyczyny na skomplikowaną tematykę przetłumaczony tekst budzi się przynajmniej jednoetapowej weryfikacji. W rozmiarze analizy poprawności tekstu docelowego można wykonać głównie weryfikacji stylistyczno-językowej, w jakiej spisuje się do tekstu poprawki na podstawie stylistycznej oraz weryfikacji merytorycznej, podczas której dokument jest szukany między innymi pod kątem poprawności użytej w nim terminologii. Zanim finalny tekst trafi do rąk użytkownika jest zakładany przez zazwyczaj kilku specjalistów. Tworzenie tłumaczenia specjalistycznego jest zatem skomplikowanym, wieloetapowym procesem wymagającym dużej systematyczności i stuprocentowo profesjonalnego rozwiązania ze karty tworzącego je świata.