Biuro rachunkowe ustrzyki dolne

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje pomoce w obrębie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Usługi te działa na sytuacja innych podmiotów gospodarczych oraz organizacji, a dodatkowo osób fizycznych.
Podpisując umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, angażuje się do wykonywania obowiązków związanych z wykonywaniem prawa podatkowego, dobra pracy, a ponadto praw połączonych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało wykonane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie innego rodzaju operacje. Moduł Optima jest całkowicie wymieszany z biurem rachunkowym, a każde dane potrafią być doskonalone i synchronizowane na bieżąco. Gwarantuje to księgowemu rozpoczęcie działalności bez dodatkowego logowania się.
W zależności od sile i wzorze firmy można skorzystać różne moduły jakie zawiera program Optima Biuro Rachunkowe.
I oczywiście np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia bezpośrednią obsługę księgową firm. Pozwala na złożenia z Urzędem Skarbowym, razem z najnowocześniejszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa pozwoli na prowadzenie ksiąg razem z najnowsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w sumy zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie deklaracji w tryb elektroniczny.
Kolejny element Środki Trwałe daje szansę biurom rachunkowym prowadzenia dla kupującego ewidencji środków trwałych, a i wartości prawnych i wewnętrznych. Pozwala więcej na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego.
Moduł Kadry zaś Płace nalicza i daje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z planem Płatnik. Koryguje listy płac i wysyła informacje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się zgodnie z najnowszymi przepisami, jakie są ciągle aktualizowane.
Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura księgowe i doradców podatkowych. Jest osiągalny w grupy stacjonarnej i kształcie usługowym dostępnym przez internet.